Thursday, August 16, 2007

Pitkospuita Puolivälinjängälle - On the wooden track to Puolivalinjanka mire

Tervetuloa Värriön tutkimusasemalle. Pitkospuureitti johtaa Ylinuorttijoen laaksosta tunturin juurelle vaihtelevien maastojen läpi. Puolivälingällä ylitämme avosuon. Video kuvattu 13.8.2007

Welcome to Varrio research station over a wooden track which leads from the valley of Ylinuortti river to the footshills of Varrio fells. On Puolivalinjanka we cross an open aapa mire. Video has been shot on 13 August 2007.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?