Tuesday, May 15, 2007

Ylinuortin kevättulvaa - River Ylinuortti in spring flood


Toukokuun puolivälissä Ylinuortti on jo luonut jäänsä, ja joki tulvii tavanomaiseen tapaansa. Nuorttiaapa on puoliksi lumeton.

In mid May river Ylinuortti is free of ice and there is a normal spring flood. The Nuorttiaapa mire is half snowy still.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?