Saturday, May 19, 2007

Outapajunkissa - Bud of Salix borealis

Kevät tulee väkisin, myös pajuihin, vaikka lunta on edelleen 45 cm. Onko tässä outapajunkissa? Onko rungon ja silmusuomun karvaisuus riittävä? Ks. Luontopäiväkirjan merkintä 17.5.2007.

Spring is coming to willows, even if there is still snow of 45 cm. Is this the bud of Salix borealis? Is there enough hairyness? See Nature Diary posting of 17 May 2007.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?