Tuesday, April 03, 2007

Käpysavotta / Timber work


Käpyjen keruu saatiin vihdoin tänään päätökseen. Kuvassa Tarmo viimeisissä männyissä. Kuusen sato on normaalia parempi, männyllä keskitasoinen tai vähän heikompi.

Aseman ruokintapaikalle tuli tänään ensimmäinen punatulkkupari. Talitiainen lauloi "titityy", niitä oli nyt kolme. TH

We stopped collecting of cones today. In photo Tarmo on one of the last pines. Harvest of spruce is better than normal, situation of pine is middle or a little less than middle level.

On the feeding place of the station there was the first pair of Bullfinches. Geat Tit sang "titityy", there were three of them now.

Мы закончили сбор шишек сегодня. На фото Тармо на одной из последных сосен. Урожай ели сейчас лучше нормального, у сосны он среднего уровня или даже меньше.

У кормилища станций была первая пара снегиря сегодня. Большая синица пела "тититыы", тепер их было три.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?