Monday, January 22, 2007

Tapaaminen ahman kanssa / Meet with wolverine


Tapaaminen ahman kanssa (suurpetohavainnoista kirjoitetaan luontopäiväkirjaan vasta kuukauden kuluttua, kun tilanne on ohi, TH)

Ennen joulua tuli ahma Värriötunturiin. Seurasin 22.12. kelkalla vanhempaa jälkeä Värriö viitosen itäpuolelle, missä huomasin liikettä tunturin rinteessä klo 12 aikoihin. Ahma nousi siellä rinnettä kantaen jotain, parinsadan metrin päässä. Sitten se jätti kantamuksensa ja nousi rinteen ylös, juosten rinnettä pitkin (kuva oikealla), ja kadoten. Myöhemmin huomasin, että se oli laskeutunut rinteen taakse kuusikkoon. Kävin suksella tutkimassa, mitä se oli kantanut, ja löysin poronkoiven (kuva keskellä). Lähdin sitten seuraamaan vastajälkeen. Parin kilometrin päässä Tuntsajoen länsipuolella oli muutama päivä sitten tapettu poro (kuva vasemmalla), mistä ahma oli ottanut viimeisenkin jalan matkaansa. Vanhoista jäljistä näin, että ahma oli tappanut poron. Otin korvat talteen, toimitettavaksi paliskunnalle. Paikalla oli kovasti paitsi ahman, myös ketun ja näädän, jopa korppien jälkiä.

Ahma oli iso, hyvin tumma, ilmeisesti vanha uros. Vuodenvaihteen tienoilla se epäillään tapetun luvatta moottorikelkoilla lähiseudulle.

Meet with wolverine (about the observations of big beasts we write after one month, when the happening is over).

A wolverine came to Värriötunturi before the christmas. 22.12. I followed by the older tracks to the E-side of Värriö 5., where I saw something moving on the slope of fell. A wolverine carried something 200 m from me at 12. o'clock. Then he leaved his thing and rose the slope up and then by the slope. Finally he disappeared behind the slope. Later I saw that he had gone down to spruce woods. I went by skies to see, what was the thing he carried. It was a leg of reindeer. Then I followed the tracks backwards. After 2 km I found a dead reindeer to the W from the river Tuntsajoki. Wolverine had taken the last leg from the reindeer. By tracks I noticed, that wolverine had killed the reindeer a few days ago. I took the ears for the reindeer men. there were many tracks of wolverine, fox, marten and Ravens.

The wolverine was big, darkish, probably old male. It is under suspicion that the wolverine has been killed with snow-scooters without license at the turn of the year, not far from this place.

Встреча с росомахой (о навлюдениях крупных зверей мы пишем в дневнике только через месяц, когда ситуация уже мимо).

Росомаха пришла на Вярриётунтури прежде рождества. 22.12. я следовал по старым следам на мотосани на восточную сторону Вярриё 5. Там на склоне горы я заметил какое-то движение где-то в 12.ч. Росомаха была видна 200 м от меня. Она носила что-то. Потом она оставила свой груз, поднялась вверх по склону, потом через склон вперед и исчез. Впоследствии я увидел, что она спустилась вниз в ельник. Я пошел узнать на лыжах, что она носила. Тогда увидел, что это было нога оленья. Потом я следовал по следам росомахы назад. Через пару километров я нашел оленья, убитого несколько дней назад. По следам я заметил, что росомаха убила его. Сейчас она взяла последную ногу с собой. Там были на месте много следов росомахы, лисы, куницы и воронов. Я отрезал уши от оленья для оленеводов.

Росомаха была крупная, темная, вероятно старый самец. Подозревают, что ее убили без лиценсий на мотосанях в конце года не далеко от этого места.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?