Sunday, January 07, 2007

Pitkä yö päättymässä / A long night is coming to end


Auringon olisi pitänyt näkyä jo Värriötunturin seudulla, jos vain olisi ollut kirkasta. Aamusta näin olikin (kuva), mutta ennen puolta päivää Säiden valtias veti harmaan esiripun eteen. Kaamoksen yö alkaa kohta päättyä.

Hirvasjoella oli minkki juossut pitkän yön pimeään aikaan jokea ylöspäin. Kuvassa minkinjäljet ja näädänloikat jälkien poikki, sekä tuoreita riekonjälkiä. TH

The sun should have been seen on the area of Värriötunturi, if there had been clear weather. In the morning it was so, but before the middle of the day the Lord of weather drew a grey curtain over the sky. A long night is ending.

A Mink had gone upwards by Hirvasjoki on the dark time of long night. In photo there are tracks of Mink and jumping tracks of Marten over them, and also fresh tracks of Willow Grouse.

Солнце было бы видно сегодня, если было ясно. Утром так и было, но до середины дня Владитель погоды опустил серый занавес в небе. Долгая ночь скоро кончится.

Норка бегала по реке Хирвасйоки вверх в темное время долгой ночи. На фотографии следы норки и следы куницы через них, и еще свежие следы белой куропатки.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?