Wednesday, January 24, 2007

Näädän lepopäivä / Holiday of martenNäätä piti lepopäivän (tai -yön), ja lähti vasta eilen illalla liikkeelle komosta. Näin tapahtuu joskus. Näätä kulki kolme kilometriä ja meni makuulle saman tapaiseen paikkaan kuin edellä. TH

Marten had a holiday (or "holinight"), and he left the resting place in yesterday evening. This happens sometimes. Marten went tri kilometres and he went to sleep to a place like earlier.

Куница отдохнул один лишный день (или ночь) и она оставила место отдыха только вчера вечером. Так случается иногда. Куница шла три километра и вошла спать в такое место как раньше.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?