Monday, January 22, 2007

Näädän kolo / A hole of pine marten


Kuvassa näädän päivälepopaikka kaatuneen puun alla Värriö 2. länsipuolen kuusikossa. Näätä oli mennyt juurakkopuolelta puun alle, ja oli siis kuvaushetkellä siellä. Tällaista päivälepopaikkaa maan pinnan läheisyydessä kutsutaan aseman väen kielenkäytössä komoksi. TH

In picture there is a daily resting-place of pine marten under the falen tree to the W from Värriö 2. in spruce woods. Marten had gone by the rootstock under the tree, and he was there when I photographed. This kind of resting-place near the ground is called "komo" at the station.

На фотографии дневное место отдыха лесной куницы под упавшим деревом в ельнике на западной стороне Вярриё 2. Куница вошла под дерево через сторону корней и была там, когда я фотографировал. Такое место отдыха по близости уровни земли называется на станции "комо".

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?