Wednesday, January 10, 2007

Kuivahaaran latvoilta / From the upper course of KuivahaaraKuivahaaranyläjuoksulla oli lumenpeittämät saukonjäljet molempiin suuntiin. Lunta satoi yöllä ja päivällä, niin että jälkien ikää ei voinut määrittää. Kuivahaaran latvoilla Männikkömuristan NE-puolella kuusirämeellä (kuva oik.) istuskeli hiiripöllö kuivan kuusen latvassa (kuva vas.) klo 12.15. TH

On the upper course of the river Kuivahaara there were tracks of otter up and down by the river. It was snowing at night and in the daytime, so that I could't determine the age of tracks. Also there on the upper course to the NE from Männikkömurista-hill on spruce swamp (photo on the right) sat Hawk Owl (photo on the left) on the top of dry spruce at 12.15.

На верховье реки Куивахаара были следы выдры вверх и вниз. Они были покрыты снегом, значит я не мог определить возраста их. Ночью выпал снег и днем тоже. Там на верховье на еловом болоте (фото справа) на северо-восток от сопки Мянниккёмуриста сидела ястребиная сова (фото слева)на вершине сухой елки в 12.15.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?