Tuesday, January 09, 2007

Koivu ja koskikara / A birch and a Dipper


Ilma lauhtui taas, mutta tunturissa meni vain vähän lämpimän puolelle. Lunta ja räntää sataa ja lumi vaan lisääntyy, tiivistyy. Kostea lumi tarttuu puihin, ja tykky lisääntyy. Alamaissa ja etelämpänä sataa vettä ja lumi vähenee. Tämä on tyypillistä, vaikka tänä talvena täälläkin on usein käynyt useita asteita lämpimän puolella.

Tuntsajoen sulapaikoissa oli tällä kertaa pari koskikaraa. Sorsat olivat siirtyneet johonkin muualle. TH

The weather got warmer again, but on fells temperature got only a little above zero. It is snowing dry and wet snow and snow increases, gets more tight. Wet or humid snow fastens to trees, and amount of snow increases. On low areas and more southern places it is raining water and snow is decreasing. It is typical, although in this winter also here temperature has often got many degrees above zero.

There were two Dippers on open water places of the river Tuntsajoki. Mallards had moved to another place.

Погода стала опять теплее, но на горах температура поднялась только чуть-чуть выше ноли. Идет то мокрый, то сухой снег и снег увеличивается, становится плотнее. Мокрый снег прилипает к деревьям, и груз снега становится тяжелее. На нижных и больше южных территориях идет дождь и снег снижается. Это типично, хотя этой зимой и здесь температура часто поднималась много градусов выше нуля.

Сегодня были две оляпки на незамерзших местах реки Тунтсайоки. Кряквы перелетели
на другие места.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?