Sunday, January 07, 2007

Kesäinen video Ylinuortin sillalta - Summer video from Ylinuortti bridge

Seuraavassa viestissä näkyvä kuva ei suinkaan kerro, että kasvihuoneilmiö olisi Värriössä jo näin pitkällä. Testaan vain, miten videonpätkiä voi sujuvimmin liittää tähän luontopäiväkirjaan. - Veli P.

*****

The picture in the following blog does not tell that the climate change in Varrio Nature Reserve is that far. I am just testing how to get videoclips smoothly into the diary. - Veli P.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?