Tuesday, December 05, 2006

Värriön kasvukausi pidentynyt 40 prosenttia - Varrio degree days have increased by 40 per cent

Vuoden 2006 kesä oli Värriössä lämmin, edellisvuoden tapaan. Se oli myös suotuisa kasvukesä puille, pensaille ja heinille.

Puut ja muut kasvit mittaavat kasvukauden pituutta lämpötilan ja ajan yhdistävällä biologisella kellollaan, jossa viisarin yksikköä nimitetään astepäiviksi tai tehoisaksi lämpötilaksi. Rajalämpötilana on viisi astetta siten, että kuusiasteisena päivänä biologinen viisari nytkähtää yhden pykälän, kuusiasteisena kaksi pykälää, seitsenasteisena kolme pykälää.

Vuonna 2006 Värriön biologisen ajan viisari nytkähti 834 pykälää. Vaikka kasvukausi oli kasveille hyvä, se oli silti vasta kolmanneksi paras. Vuonna 2005 viisari nytkähti 858 pykälää, ja 1988 oli hyvä vuosi , 835 astepäivän vuosi.

Merkittävin havainto on silti kasvukausien pitenemä vuosien myötä. Vuodesta 1975 (jolloin säännölliset säähavinnot Värriössä alkoivat) vuoteen 2006 oli pidennystä keskimäärin 40 prosenttia (laskettuna kuvan trendisuoralta).

Summer 2006 was warm in Varrio Nature Reserve, as it has been warm in 2005 too. Such summers are favorable to the growth of trees, shrubs and herbs.

Plants measure the length of the growing season with a yardstick that it is little different from the time yardstick of human beings. The biological time yardstick of plants combine the temperature to the chronological time. The combined yardstick is also called as degree days (in Finnish also the effective temperature sum). The threshold temperature is 5 degrees (Celcius) so that in a day of six degrees the biological yardstick moves ahead one degree day, with seven degrees it moves two degree days and so on.

In 2006 the biological time yardstick moved ahead 834 degree days. Although it was a very good year, 2005 was still better: 858 degree days. Also 1988 was a good year: 835 degree days (thus 2006 was number three in Varrio recorded history).

More significant than the records is the trend. From 1975 to 2006 the length of the growing season in Varrio has prolonged by 40 per cent (as computed from the trend line in the graph).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?