Wednesday, December 13, 2006

Tunturissa ja outamailla / On fells and woodlands

ьTunturissa pyrytti aamupäivällä. Voimakas lounaistuuli on jatkunut pari päivää. Iltapäivällä sade loppui ja tuulikin vähän hellitti.

Ainikuusikossa on käpyjä runsaasti. Kuvassa oravan karistamia käpysuomuja. Käpylintuja on edelleen jonkin verran. Hiiripöllö istui jonkin aikaa kuusenlatvassa Nuortinahossa klo 13. aikaan. Olenkin jo ehtinyt kaivata niitä. Koskikaran ääntä kuului Yli-Nuortilla. Joki on melko sula. TH

On fells there was a little blizzard in the morning. Strong wind from SW blows already two days. In the afternoon snowfall stopped and wind a little bit calmed.

In Ainikuusikko there are a lot of spruce cones. In the picture scales of cones, dropped by squirrel. There are still some crossbills. Hawk Owl sat a while on top of spruce at 13. on Nuortinaho. I already wondered, where they disappeared. I also heard voice of Dipper on the Yli-Nuortti. The river is quite free from ice.

На тундре была метель утром. Сильный ветер из юго-запада дует уже пару дней. Во второй половине дня снегопад кончился и ветер немного стих.

В Аиникуусикко еще много шишек на елях. На фото чешуи шишек, которые белка уронила. Клестов еще немного есть. На холме Нуортинахо ястребиная сова сидела минутку на вершине ели в 13. ч. Я уже успел соскучиться по ним. Тоже слышал звук оляпки у реки Юли-Нуортти. Река почти свободна ото льда.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?