Friday, December 22, 2006

Talvipäivänseisaus ja sorsia / Winter solstice and ducksVasemmalla talvipäivänseisausmaisema Värriötunturista itään, taustalla Sauoiva. "Sauoiva on pelkkää vaivaa, ei näy sinne Arkangeli, eikä länteen kurkoitteleva punaveli", runoili Mikko Keränen Hirvasjoen kämpän vieraskirjaan kesällä -80.

Kuvan vasemman laidan seudulla oli kolme heinäsorsaa Tuntsajoen latvan sulapaikassa (kuva oik.) klo 15. Lähes pimeässä lentoon ponnahtaneet sorsat tunnistin kelkan valoissa. Linnuista oli ainakin 1 koiras ja yksi naaras.

Janne ja Juha näkivät 2 hirveä Nuorttiaavan S-puolella klo 10.45. TH

On the left landscape of winter solsctice from Värriötunturi fells to the E, on the background Sauoiva.

On the left side of the photo there were 3 Mallards on the high flow of the river Tuntsajoki on open water (the right photo). It was almost dark, when they jumped to the air at 15. I identified them in the light of snow-scooter, at least 1 male and 1 female).

Janne and Juha saw 2 mooses on the S-side of Nuorttiaapa at 10.45.

Слева ландшафт дня зимнего солнцестояния с Вярриётунтури на восток, на фоне Сауоива.

На левой стороне фотографии место где я видел 3 кряквы на верховье реки Тунтсайоки в незамерзшей воде (фото справа). Тогда было почти темно в 15 ч., но в свете фар мотосаней я определил вид (по крайней мере 1 самец и 1 самка), когда они вспорхнули в воздух из воды.

Янне и Юха видели 2 лося на южной стороне Нуорттиаапа в 10.45.

Comments:
Buy soma online

http://mtsu32.mtsu.edu:11263/_disc2/00000195.htm#soma
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?