Tuesday, December 12, 2006

Talvi vai ei / To ski or not to ski





Lunta on tunturimaissa 30-40 cm, kuten kuvan Saumuristassa, mutta alamaissa puolet vähempi. Puolivälinjängällä mättäiden laet olivat jopa niin sulana, että pääsi karpaloita maistamaan.

Kuivahaaran S-puolella oli 2 ukkomettoa maassa lähes samassa paikassa kuin 27.11. TH

There is snow 30-40 cm on higher areas, like on Saumurista-fell (photo), but down there is only half of that amount. On Puolivälinjänkä tops of hummocks were so bare, that I could taste cranberries.
On the S-side of Kuivahaara there were 2 male capercaillies almost on the same place on the earth as 27.11.

На горных территориях снега 30-40 см, как на сопке Саумуриста (фото), но на нижних территориях только половина этого. На Пуоливалинянка вершины кочек были такие нагие, что я мог попробовать вкус клюквы.

На южной стороне реки Куивахаара были 2 глухаря почти на том же месте на земле, где я видел их 27.11.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?