Saturday, December 09, 2006

Riistaeläimiä / GameVesisateinen, sumuinen, pimeä päivä. Luulisi, ettei luonnossa näe mitään. Mitä vielä, mettän väki on täydessä touhussa, kun tarkemmin perehtyy. Riistassakin löytyy. Kuutsjärven E-puolella pyy pörähti puusta maahan. Hirvasjoen kämpän N-puolella näätä oli yöllä hässäköinyt oravanjäljillä. Haaskaojan varrella oli riekonjalat jättäneet merkkejä, ja ojan E-puolella jänis jätti makuupaikkansa valokuvattavaksi. Väliojan E-puolella lähti 3 urosteertä kiepeistä ja kaikkiaan 4 urosmetsoa oli nuorissa männyissä hakomassa vanhoilla paikoilla (kuvat). Topi ja Matti näkivät 2 metsoa ja muutamia teeriä Puolivälinjängän W-puolella.

Lunta on yli 30 cm, mutta lauhat säät ovat vapauttaneet joet. Ankara talvi odotuttaa vielä itseään. TH

Rainy, foggy, dark day. You could think, that you can't see nothing in nature. Wait a minute, citizens of forest are in hard work, when you watch more carefully. More species of game today. On the E-side of Kuutsjärvi Hazel Hen (Tetrastes bonasia) took a flight from tree to earth. On the N-side of the hut of Hirvasjoki-river Pine Marten had been cruising by the tracks of Squirrel (Sciurus vulgaris) last night. On the Haaskaoja-creek Willow Grouse had leaved his tracks on the snow, and on the eastern side Hare (Lepus timidus) left his sleeping place for me to photograph. To the E from Välioja-creek 3 Black Grouses flew away from snow pits, and 4 male Capercaillies were eating on young pines, like earlier (photos). Topi and Matti saw 2 Capercaillies and a few Black Grouses to the W from Puolivälinjänkä.

There is snow over 30 cm on the country, but rivers are almost free from ice. Severe winter makes us to wait himself.

Дождливый, туманный, темный день. Можно преставить себе, что ничего не видишь в природе. Ничего, жители леса прилежно работают, если внимательнее смотришь. Представителей дичи много. На восточной стороне Куутсярви рябчик спустился с дерева на землю. На север от избы Хирвасйоки куница крутилась по следам белки ночью. На ручье Хааскаоя белая куропатка оставила свои следы и на восточной стороне ручья заяц-беляк оставил свою постель, чтобы я смог сфотографировать. На восток от ручья Вялиоя 3 косача улетели из лунок и, как обычно, глухари 4 штуки кормились на молодых соснах на радость фотографа. Топи и Матти видели 2 глухаря и некоторые тетерева на запад от Пуоливалинянка.

Покров снега повышает 30 см, но реки освободились из-за теплих погод. Лютая зима позволит нам еще ждать себя.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?