Friday, December 08, 2006

Näätä näyttäytyy usein, ainakin jäljillään - Pine marten tracks are frequently seen

Näädän parijäljet Värriön luonnonpuiston talvihangella tapaa usein. Näädän jälkien talviseuranta on Värriön tutkimusaseman pitkäaikaisimpia tutkimuksia. Ja näädän jäljet lasketaan kymmeniä kertoja pitkän lumilinjan hiihdossa, parhaimmillaan 150 kertaa vuodessa.

Näädän kanta on Värriössä verraten vakaa, vaikka jälkien vuotuisessa määrässä on suuria vaihteluja. Kannan hienoisella nousu on näköharhaa; sillä ei ole tilastotieteellistä varmuutta.


Double track of Pine marten (Martes martes) is frequently seen on the snows of Varrio Nature Reserve. Pine marten monitoring is also one of the oldest research topics in our station. Pine tracks are also counted tens of times in the winterly snowline skiing, in the best years even 150 times.

The population of Pine marten is relatively stabile, although there is a considerable fluctuation in the data. It may be tempting to imagine a slight rise in the population (track records). This rise, however, is far from being statistically significant.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?