Sunday, December 31, 2006

Luontopäiväkirjan vuosi - Year of the Nature Diary

Vuonna 2006 Värriön luontopäiväkirjalla oli yhteensä 20,802 lukukertaa (sivuja ladattu). Huippukuukausi oli marraskuu, jolloin lukukertoja oli 2709. Kiitokset kaikille lukijoille.

In 2006 Varrio Nature Diary had altogether 20,802 page loads. The top month was November with 2709 page loads. Best thanks for all the readers.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?