Thursday, December 14, 2006

Lakimailla / On higher woodsSää hieman pakastui, niin että lumeen teki hankikuoren. Päälle satoi pikkuisen lunta ja näädän ja jäniksen jäljet näkyivät paikoin hyvin. Näätä juoksee kovalla pinnalla neliloikkaa mikä joskus muistuttaa hieman jäniksenjälkeä. Kuvassa vasemmalla näädän- ja
oikealla jäniksenjäljet.

Toisessa kuvassa metso kaamosmaisemassa Väliojan E-puolella, taustalla Värriötunturit. Metsoja näkyi siellä lakimaissa hakomassa 5 yksilöä. TH

The weather got a little bit colder, and snow got crust. Fell a little of snow, and tracks of marten and hare can be seen well in places. Marten runs on heavy snow so, that all four paws make a track, and these tracks may sometimes remind a little of tracks of hare. In picture on the left tracks of marten, on the right tracks of hare.

In other photo capercaillie in Polar night landscape on the E-side of Välioja, on the background fells of Värriötunturi. There were 5 birds eating on pines on higher woods.

Погода стала чуть-чуть холоднее, и на снегу образовалась корка. Выпало немного снега, и следы куницы и зайца по местам хорошо видны. Куница бегает на твердом снегу прыжками так, что все четыре лапы оставляют следы. Такие следы могут иногда напоминать следы зайца. На фото следы куницы слева, а следы зайца справа.

На другом фото глухарь в ландшафте полярной ночи на восток от Вялиоя, на фоне хребет Вярриётунтурит. Там видны были всего 5 особей, которые кормились на соснах высоких лесных территорий.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?