Sunday, December 03, 2006

Kuukkelin kanta sahaa - Siberian jay population fluctuates


Kuukkeli on lapintiaisen ohella toinen arktisen metsän talvilintu, jonka kannan ajattelisi kääntyvän laskuun ilmaston lämmetessä.

Kuukkeli on aina verraten näkyvä, ja se havaitaan miltei säännöllisesti lintujen pistelaskennassa. Kuukkelin kanta sahaa melkoisesti vuodesta toiseen, eikä sen kannanmuutoksen suunnasta ole tilastotieteellistä varmuutta. Alkuperäiset pistelaskennnan tulokset löytyvät täältä.

Siberian jay (Perisoreus infaustus) is besides Siberian tit, the other bird species the population of which one might think to decrease when the years and winters become milder up in the north.

Siberian jay is rather visible in point count lines, as always. It has been recorded almost every year. The population of Siberian jay, however, is heavily fluctuating. We cannot draw any stasticically significant conclusions about the population trend. The original data is available here.

Comments:
mitähän arktinen metsä tarkoittaa? Eipä juuri mitään...
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?