Monday, December 04, 2006

Korpin maa - Land of Common ravenKorpin ääni on harvoja Värriön talviääniä, vaikkapa tässä kiveliössä, Kotovaaran ja Jyppyrävaaran maisemassa.

Korppi on silti lukumäärältään verraten vähäinen. Alkukesästä havainnoitavilla pistelaskentalinjoilla se ei näyttäydy joka vuosi, edes lennossa.

Korppien lukumäärä Värriön luonnonpuistossa näyttäisi olevan hienoisessa nousussa. Tulosten tulkintaa vaikeuttaa korppihavaintojen vähäisyys, eikä kannan laskevalla suunnalla olekaan tilastotieteellistä varmuutta.

Call of Common raven (Corvus corax) is one of the few winter voices in Varrio Nature Reserve, like over this valley between Kotovaara and Jyppyravaara hills.

Raven, however, is rather rare in Varrio. In the regular point count of the early summer it is not even observed every year.

The raven population in Varrio might seem to be in slight rise. The very few observations makes the interpretation difficult though, and the possible rising trend has no staristical significance.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?