Thursday, December 21, 2006

Kaamos syvimmillään / Polar night as deepestAamupäivällä klo 10.50 (oik.) ja 11.20 (vas.) otetut kuvat Värriö 1:ltä NW ja S päin kertovat, minkä värisessä maisemassa täällä eletään vuoden lyhyimpinä päivinä. Jos nyt päivistä voidaan puhua, kun aurinko ei jaksa nousta. Levähtää, koska kesällä pitää paistaa pitkää päivää. Pilvet kuvissa ennustavat tulevaa vesisadetta, joka alkoi jo puolenpäivän maissa.

Kettulainen oli taas käynyt yöllä varkaissa. Korkealla tikkailla oleva läski oli lähtenyt, mutta töitä oli teettänyt. Toista nurkalla olevaa palasta kettu ei ollut aivan saanut matkaansa.

Nuorttiaavan S-puolella kuusen latvassa istui hiiripöllö-pissihaukka klo 13. Ei se kauaa malttanut istuskelemaan, kun jo joutui matkoihinsa. Janne ja Juha näkivät Väliojan E-puolella petolinnun, jota eivät saaneet tunnistettua (kanahaukka-hiiripöllö...?). Metsoja näkivät pari-kolme. TH

These photos, which I photographed in the morning at 10.50 (right to the NW)) and 11.20 (left to the S) on Värriö 1., show us, in which kind of landscape we live here on the shortest days of the year. If we can speak about days, because the sun can't rise. He rests, because in summer he has to shine long days. The clouds in photos prognosticate the rain, which became in the middle of the day.

Fox the Robber was making his job again at night. The pork high on the stairs had to leave, but it implied hard work. There was another piece of cake on the corner, but this job was too hard.

On the S-side of Nuorttiaapa I saw a Hawk Owl sitting on the top of spruce at 13. He was busy, and flied away to his hunting trips. To the E from Välioja Janne and Juha saw a bird of prey, which they couldn't recognise (Goshawk-Hawk Owl...?). They also saw 2-3 Capercaillies there.

На фотографиях, которые я снял в первой половине дня в 10.50 (справа на северо-запад) и 11.20 (слева на юг) видно, как выглядят у нас самые короткие дни года. Если мы можем говорить о днях, потому что солнышко восходить сил не имеет. Надо ему сейчас отдыхать, потому что летом надо светить длинные дни. Тучи на фотографиях предсказывают о будущем дожде, который пришел уже в полдень.

Лиса-негодяйка опять ночью сало украла. Кусок сала высоко на лестнице достался ей, хотя надо было ей работать за него. Другой кусок на углу еще остался, был слишком трудный случай.

На южной стороне Нуорттиаапа сидела ястребиная сова на ели в 13., но она сразу улетела по своим делам, которых наверно много. На восток от Вялиоя Янне и Юха видели хищную птицу, но не определили ее (тетеревятник-ястребиная сова...?). Определили 2-3 глухаря все-таки там.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?