Monday, December 18, 2006

Hirvi pyörinyt Kotovaarassa - Signs of moose in Kotovaara

Hirvi on Värriön luonnonpuiston vakituinen asukas. Kuvassa yksinäinen eläin oli pistellyt suihinsa aluspuumännyn Kotovaarassa, ja jättänyt käyntikorttinsa paikalle.

Paikallisten metsästäjien keskuudessa liikkuu arveluja, että metsästykseltä täysrauhoitettu luonnonpuisto vetää hirviä puoleensa magneetin tavoin, turvaan hirvijahdeilta. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut Värriössä. Tarkkailemalla jälkiä pitkällä lumilinjalla (graafi) Värriön hirvien määrän voi päätellä pysyneen kutakuinkin tasaisena vuodesta 1968, vaikkakin vuosien välillä on vaihtelua.

Moose (Alces alces) belongs to the permanent fauna of Varrio Nature Reserve. In the photo a lonesome moose had eaten a young Scots pine sapling more or less all by its needles and smaller branches.

Now and then there are beliefs among the local hunters that the strict nature reserves collect mooses like magnet, away from licenced moose huntings areas. This is not the case with Varrio mooses. Based on the winter track observations since 1968 from long snowline (graph), there is no change in the stock of mooses.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?