Monday, December 11, 2006

Erämaassa ja kaupungissa / In wilderness and in townHömötiainenko (kuva) perii maan, jos lapintiainen joutuu luovuttamaan ilmaston lämpiämisen takia? Lämpötilat vain pysyttelevät nollan vaiheilla sitkeästi.

Ikkunasta katsellen ja pihalla käyden näkee ja kuulee puolenkymmentä kuukkelia, 2-3 lapintiaista, yhden hömötiaisen, käpylintuja pari lajia, ehkä vielä korpin ja pyyn tähän aikaan. Riekon jälki, ketun ja oravan jäljet silloin tällöin, myyriä myös aseman nurkissa ja poroja ulkona.

Viikko sitten katselin ikkunasta ja kävin ulkonakin kävelemässä 150 km itään päin Montsegorskin kaupungissa. Siellä oli aivan toisenlainen eläinlajisto. Tilhiparvi n. 50 yks. lenteli
pihlajien välillä, kauempana puissa oli pienempiä parvia. Puluja näkyi kymmeniä, jopa satoja, kuten varpusiakin. Ihmisen ruokkivat niitä lähinnä vanhoilla leivänmuruilla. Talitiainen nokki jotain pihlajassa, varis lepatti kerrostalon katolle. Paikalla oli myös korppi ja kauempana harakoita. Murmanskissa kuulin myös punatulkun ääntä. Nisäkkäitä edustivat irtokoirat. TH

Will the Willow Tit (photo) occupy the land; if the Siberian Tit has to move because of the warming of climate? Temperature stays near the zero persistently.

Watching out of the window at this time you can see about 5 Siberian Jays, 2-3 Siberian Tits, 1 Willow Tit, crossbills 2 species. Perhaps a Raven and Hazel Hen. Tracks of Willow Grouse, Squirrel or Fox may be seen. Voles are rustling on the corners of the station, and reindeers outside, of course.

A week earlier I looked trough the window and walked in Monchegorsk, 150 km to the E from here. There were very different kinds of animals. I saw a flock of Waxwings 50 birds flying from rowan tree to another, also smaller flocks were seen. There were also Rock (domestic) Doves and House Sparrows, dozens or hundreds of both. Great Tit was pecking at something in rowan tree, Crow flew to the roof of house and Raven was seen more far. There were Magpies, too. People feed the birds mostly with pieces of bread. In Murmansk I heard also Bullfinch. As representatives of mammals there were free dogs.

Будет ли буроголовая гаичка (фото) овладевать землей, если сероголовой гаичке надо переселиться из-за потепления воздуха. Температуры упорно держатся на нуле.

Если смотришь в окно или ходишь на улице, можешь встретить около пяти кукш, 2-3 сероголоых гаички, 1 буроголовую, клестов 2 вида, и может быть ворона и рябчика. Следы белой куропатки, белки и лисы тоже можно видеть. Не считая оленей и полевок в углах станций.

Неделю назад я смотрел через окно и ходил по улицам 150 км на восток отсюда, в г. Мончегорске. Там были совсем другие виды животных. Стая свиристелей 50 штук летала между рябинами, там дальше были и стаи поменьше. Сизых голубей были десятки или сотни, так же и воробьев. Люди кормят их вообще крошками хлеба. Большая синица клевала что-то на рябине, ворона села на крышу дома, дальше были ворон и сороки. В Мурманске услышал и снегиря. Представителями млекопитающих были свободные собаки.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?