Monday, November 20, 2006

Värriössä 138 lintulajia - 138 bird species in Varrio Nature Reserve

Lintujensa puolesta Värriön luonnonpuisto on marraskuun lopulla sangen köyhä. Näkyvimpiä lumisen metsän lajeja on kuukkeli, joka pyrkii ihmisen lähelle. Kuvan kuukkeli nokkii läskiä Kotovaaran Smear-aseman kupeessa. Toinen, hieman huomaamattomampi, mutta silti lähes päivittäin havaittava talvisen metsän laji on lapintiainen.

Marraskuun lopullakin erämaan metsä voi silti yllättää. Teuvo Hietajärvi havaitsi 17.11. Rakitsan itäpuolella, luonnonpuiston keskellä Värriölle uuden lintulajin, harmaapäätikan (ks. luontopäiväkirjan merkintä 17.11.2006). Havainto on ainut uusi lintulaji Värriölle tänä vuonna, ja se nosti luonnonpuistossa kaikkiaan havaittujen lajien lukumäärän 138:aan.

The birdlife of late November is pretty silent in Varrio Nature Reserve. Maybe the most visible species is Siberian jay (Perisoreus infaustus), which often actively looks for human neighbourhood. The bird in the photo eats here fatty pig skin at SMEAR-station of Kotovaara. Another almost everyday species in the snowy forest, although less visible, is the Siberian tit (Parus cinctus).

The November wilderness may however, give surprises. Mr. Teuvo Hietajarvi observed on 17 November a new species for Varrio Nature Reserve, Grey-headed woodpecker (Picus canus). So far it is the only new species in Varrio bids database for 2006. It raised the total number of Varrio birds into 138.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?