Friday, November 03, 2006

Vastavaloa Kuutsjärvellä / Contrary light on KuutsjärviTodella kauniisti paistoi aurinko matalalta koko lyhyen päivän antaen valoa huurteiseen maisemaan.

Sun shined very beautifully and very lowly the whole short day giving light to landscape of white frost.

Деиствительно красиво и низко сияло солнце весь короткий день, и давало свет в ландшафт изморози.

Ainijärven vartion SW-puolella ja Yli-Nuortin varrella maantiesillan luona pörräili teeriparvi ainakin 40 yksilöä puolenpäivän jälkeen. Suurkovanselän NE-puolella istuskeli hiiripöllö vaihteeksi männyn latvassa klo 13.10. TH

To the SW from Ainijärvi near the river Yli-Nuortti flew a flock of black grouses at least 40 birds in the afternoon. At 13.10 to the NW from Suurkovanselkä -hills sat on the top of pine - Hawk Owl.

На юго-запад от Аиниярви близко к реке Юли-Нуортти парила стая тетеревов минимум 40 особей во второй половине дня. В 13.10. сидела на вершине сосны на северо-восток от сопок Сууркованселка - ястребиная сова.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?