Thursday, November 23, 2006

Teerimarkkinoilta / From the fair of Black GrousesLämpötila +1 astetta, lunta n. 25 cm, ja lumet lähteneet puista lähes kokonaan suojasäiden tultua. Teeret ovat kerääntyneet isoiksi parviksi. Tunturissa oli 36 yks. parvi, joka istahti tunturikoivuihin klo 14. Yleensä teeret eivät välitä tunturikoivuista. Ainikuusikossa oli 15 yks. parvi hakkuuaukean laidassa klo 12. jälkeen. Mutta etelämpänä Sallassa ja muuallakin on todelliset "teerimarkkinat", kun teeret kerääntyvät suuriksi parviksi järvien jäille kylien pintaan. Kursunjärvellä eilen kuvasin 120 yks. parvea. Joutsijärvellä oli 38 yks. parvi. Muutama päivä aikaisemmin oli Kallunkijärvellä yli 70 yks. parvi (P. Piisilä) ja Leusaavalla n. 100 (T. Kylli ym.). Myös Kuusamossa on ollut iso parvi jäällä, ja Savukoskella nähty useita 50-100 yks. parvia metsissä ja tienvarsilla marraskuun aikana. Olipa Saukirkon ohi lentänyt parinkymmenen ukkomettonkin tokka (J. Aaltovirta). Teeriä riittää, mutta mikähän saa ne kerääntymään järven jäälle tähän aikaan isoina parvina?
Sotatunturin kohdalla vilahti autoni yli iso, vaalea petolintu klo 11.35. Todennäköisin laji on viirupöllö, mutta varmistamaan en pystynyt. TH

Temperature is + 1 degrees, 25 cm snow. The snow has fallen from the trees, because of the mild weather. Black Grouses are gathered in big flocks. On Värriö peak one we saw a flock of 36 birds at 14., alhough usually Black Grouses do not like to eat fell birches. In Ainikuusikko there was a flock of 15 birds. But the real fairs of Black Grouses are on southern Salla areas and also on other places. On the ice of Kursunjärvi I photographed a flock of 120 birds yesterday, and on Joutijärvi-lake there were 38 birds. A few days earlier on Kallunkijärvi there was a flock of over 70 birds (P. Piisilä) and on hte mire Leusaapa about 100 birds (T. Kylli and others.) Also in Kuusamo there was a big flock on the ice. At Savukoski people have seen many flocks of 50-100 birds in November, also they saw a flock of about 20 Capercaillie-males flying over the village Saukirkko (Savukoski) (J. Aaltovirta). So, there are quite a lot of Black Grouses, but what makes them gather to ice at this time?
I saw a big, light bird of prey on the point of Sotatunturi-fell in a flash flying over my car at 11.35. Probably Ural Owl (Strix uralensis), but I couldn't make sure.

+ 1 градус, 25 см снега и деревья почти чистые от снега из-за оттепели. Тетерева собираются большими стаями. На Вярриё 1. мы видели стаю 36 птиц в 14. ч. Эти птицы сели на тундровые березы на короткое время, хотя вообще они не любят кормиться этими деревьями. В Аиникуусикко была стая 15 птиц после 12. ч. Но, настоящие "ярмарки" тетеревов проводятся на больще южных территориях Саллы и других коммун. Вчера я фотографировал стаю 120 птиц на льду Курсунярви, и на Йоутсиярви была стая 38 птиц.
Несколько дней назад на Каллункиярви была стая больне 70 птиц (П. Пиисиля) и на болоте Леусаапа ок. 100 (Т. Кюлли). И в Куусамо была большая стая на озере, и в Савукоски видели люди много стаев 50-100 птиц в ноябре, видели даже стаю глухарей-самцев ок. 20 особей, которые летели через поселок Савукоски (Я. Аалтовирта). Значит, довольно много есть тетеревов, но что привлекает их на озера в это время?
У сопки Сотатунтури мелкнул боьшой, беленький хищник над моей машиной в 11.35 ч. Мне кажется длиннохвостая неясыть, но не смог убедиться в достоверности.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?