Sunday, November 26, 2006

Sadepäivä - Rainy day

Tänään satoi lähes koko päivän vettä, räntää ja jopa jalkarätin kokoisia lumia (kuva). Illalla oli jopa 3.6 lämpöastetta, mutta lunta on vielä mistä sulaa.

Eläinmaailma ei pidä sadepäivää, eikä pyhäpäivääkään. Ruoka on hankittava. Näätä oli ollut yöllä liikkeellä Petäjärinteellä. Aamulla klo 10. oli koppelo hakonut jo pitkään Raippavaaran sivulla. Lähistöllä koivussa oli 3 naarasteertä.

Monesti teeret ja metsot hakeutuvat toistensa seuraan, ja muutkin seuralliset linnut näyttävät hakeutuvan toisten lajien seuraan, jos omaa lajia ei ole saatavilla.

Petäjärinteellä taas oli 3 urosmetsoa puhtaana parvena maassa etsimässä kiviä juurakoista (kuvassa yksi). Käpylinnut tekivät normaalia työpäivää sateesta huolimatta, jopa laulellen ("Ain laulain työtäs tee..."). Kuukkelit kävivät aseman läskillä märkinä ja hoikkina. TH

It was raining today almost the whole day. Water, wet snow and even big snow chunks (photo). In the evening there was even 3.6 degrees warm here, but we have much snow to smelt.
Animals don't keep rainy days or holidays. They have to get food. Pine Marten was moving in the forest Petäjärinne at night. At 10. in the morning female capercaillie had already eated a long time by the hill Raippavaara. In the neighbourhood there were 3 female Black Grouses. Often capercaillies and Black Grouses gather like flocks, and also other social birds do so, if there is no birds of own species. In Petäjärinne I saw 3 male capercaillies like a clean flock searching little stones by rootstocks (one of them in photo). Crossbills were working normally in spite of the rain, even singing. Siberian Jays were eating the pork at the station in wet and thin dress.

Сегодня шел дождь, и мокрый и сухой снег почти весь день. Выпадали и комки снега (фото).
Вечером даже 3.6 гралуса тепла. Ну, у нас тут много снега, чтобы таять.
Животные не отмечают дождливых или праздничных дней, еду же надо доставать. Лесная куница бегала в лесу Петаяринне ночью. В 10. утром глухарка уже долго кормилась на сосне у сопки Раиппаваара. В близости 3 тетерки были на березе. Иногда глухари и тетерева бывают вместе как стая, и так делают и другие социальные види, если нет птиц своего вида близко. В Петаяринне я видел 3 глухарей как чистая стая. Они искали маленькие камни у корневищах (один на фото). Клесты работали нормально, даже пели не смотря на дождь. Кукши клевали на сало у станций мокрыми и худеньками.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?