Friday, November 10, 2006

Rakitsan valot / Lights of RakitsaValot maailman ei johda onnehen, mutta Rakitsan valot loppuvuodesta voivat antaa onnistuneita luontokuvia. Tälle paikalle kuului jonkin aikaa hukassa ollut metso, joka löytyi Rakitsan E-puolelta 3 koppelon seurasta hakomasta. TH

Lights of Rakitsa-hill may give succesful nature photographs at the end of year. On this place I heard a radio capercaillie, which we lost a some time ago. He was found today on the E-side of Rakitsa eating on pine with 3 females.

Светы сопки Ракитса могут давать удачные природные фотографии в конце года. В этом месте я ушлышал радио-глухаря, которого потеряли немного времени до этого. Я нашел его сегодня на восток от Ракитса с 3 глухарками на соснахю

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?