Monday, November 27, 2006

Lumet sulaa / The snow is meltingKuvia lämmön ja vesisateen vaikutuksista. Vasemmalla sulanut Yli-Nuortti ja oikealla Kuivahaaran yläjuoksulla vesi virtaa jään päällä. Kuivahaaran alajuoksulla saukko oli noussut viime yönä jokea ylös js mennyt sitten pitkin Turjalaisenojaa. TH

Photos about effects of warm and rain. On the left melted Yli-Nuortti and on the right on the upper flow of Kuivahaara water flows on ice. On the lower flow of Kuivahaara otter had risen by the river last night and then he had gone to creek Turjalaisenoja.

Фотографии о влияниях тепла и дождя. Слева растаянная Юли-Нуортти и справа на верховье Куивахаара вода течет на льду. На низовье Куивахаара выдра полнялась вверх по реке в прошлую ночь и потом пошла по ручею Турялаисеноя (Турий или Терский ручей).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?