Tuesday, November 14, 2006

Kuusikon kätköissä / Hidden in spruce forestKuusikoissa on elämää, kuten myös kuolemaa. Kuusenkäpyjä on kovasti ja nouseva myyräkanta on runsaimmillaan kuusimetsissä. Käpytikkojen (kuvassa) keskeltä löytyi jopa pohjantikka nakuttamasta kuolevaa kuusta. Käpylintuparvi liversi auringossa ja kuukkeli paistatteli päivää kuusen latvassa. Näätä oli osunut oravan pesälle, ja jäljet kertovat kuvissa tapahtumista. TH

There is life in spruce forests, and death, too. There are many seeds on spruces and growing population of voles is strongest in spruce forests. In amount of Great Woodpeckers (photo) I found also Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus), who was knocking on dying spruce.

Crossbills squeezed in the sunlight and Siberian Jay was enjoying the sun on the top of spruce.

Pine Marten had found nest of Squirrel, and in photos we can see happenings.

Там жизнь в еловых лесах, и тоже смерть. Есть много шишек в елях и умножающаяся популяция полевок, это самая многочисленная в еловиках. Между большими пестрыми дятелями (фото) я нашел и трехпалый дятел, который стучил на умирающей елке. Клесты пискали на солнце и кукша тоже наслаждалась солнцем на вершине елки. Лесная куница попала к гнезду белки, и ресултаты можно читать на фотографиях.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?