Friday, November 17, 2006

Kuukkelit vartiossa - Siberian jays on guardKesän ja opiskelijoiden mentyä kuukkelit jäivät vartioimaan Smear-asemaa Värriön Kotovaarassa.

When the summer has gone and the students have moved to their faculties in the University of Helsinki the Siberian jays stay on guard in Kotovaara Smear-station.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?