Tuesday, November 21, 2006

Kulorastaan metsä alkutalvesta - Land of Mistle thrush in the early winter


Kulorastaan metsä (ks. Luontopäiväkirjan merkintä 19.5.2006) Värriön Kotovaarasta itään, on marraskuun lopulla varsin hiljainen.

The land of Mistle thrush, east of Kotovaara hill, is at the end of November rather silent (compare the Nature Diary post of 19 May 2006)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?