Wednesday, November 22, 2006

Kotovaaran männikkö kasvaa kaksi kuutiota vuodessa - Kotovaara pine forest grows two cubic meters in a year


Värriön Smear-asema perustettiin vuonna 1991 mahdollisimman tasaikäiseen nuoreen männikköön, minkä oli lisäksi sijaittava korkeintaan kilometrin päässä tutkimusaseman päätukikohdasta. Kotovaaran männikkö, tukikohdan pohjoispuolella täytti nämä ehdot.

Kotovaaran männikkö on syntynyt, ilmeisesti hyvien siemenvuosien seurauksena 1940-luvun puolivälissä. Männikkö kasvoi puubiomassana mitaten aluksi verraten hitaasti.

Puustoa alkoi kertyä tilavuutena mitaten vasta 1970-luvulla. Smear-aseman perustamisen aikoihin Kotovaarassa oli puuta noin 20 kuutiota hehtaarilla. 2000-luvun puolivälissä metsässä on puuta noin 50 kuutiota hehtaarilla. Puusto kasvaa nyt noin kaksi kuutiota vuodessa hehtaarilla. Se on metsänraja-alueella, verraten korkealla (400 metriä merenpinnasta) kasvavalle metsälle korkea lukema.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?