Tuesday, November 28, 2006

Kaamos valtaa alaa / Polar night is coming


Ilmakirkastui ja hieman pakastui niin, että lumeen tuli hankikuori. Aurinko ei näy enää asemalle, mutta Nuorttitunturin se vielä valaisee. Kolmen yksilön ukkomettoparvesta yksi esittäytyy tässä lähetinlinnun etsijöille(kuvassa TE). Linnulla ei kuitenkaan ollut lähetintä. TH

The weather became bright and colder, and the snow got crust. The sun is no more shining to the station, but Nuorttitunturi is lighted. One capercaillie of the flock of three male birds is here presenting himself to searchers (on photo TE) of radio transmitter birds. Yet, this bird had no transmitter.

Погода стала ярко и холоднее так, что в снегу сейчас настовая корка. Солнца не видно больше у станций, но Нуорттитунтури еще освещен. Один глухарь из стаи трех самцов представляется здесь искателям (на фото ТЭ) птицы с радиопередатчиком. Это все-таки не имел передатчика.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?