Friday, November 24, 2006

Jäljet kertovat - Tracks tell us


Jäljet kertovat, että kärppä on ne tehnyt (kuva), mutta eivät kerro sitä, mitä Topi Eteläaho ja Pirkko Kunnari näkivät jäljentekijästä. Nimittäin kärppä oli päivällä klo 12:50 liikkeellä täydessä kesäpuvussa polanteen varrella Värriö ykkösen luoteispuolella.

Näissä olosuhteissa kärpät vaihtavat talvipukuun lokakuun aikana, yleensä alkupuolella. Aikaisin havainto on päivämäärältä 7.10., samoihin aikoihin jäniksen puvunvaihdon kanssa.

Jäljet kertovat myös, että hirvet ovat asuneet runsaasti Hirvasjokivarressa - kuin porotokka. Kuvan sulapaikassa ne ovat käyneet juomassa, koska pajuravinto alkaa janottaa. TH

Tracks tell us, that ermin has made them (photo), but they don't tell, what Topi Eteläaho and Pirkko Kunnari saw about the track maker. That is to say, that ermin (Mustela erminea) was running on full summer dress at 12.50 today by the snow-scooter route to the NW from Värriö 1. In these circumstances ermins change their costumes to winter ones in october, usually in the beginning. The earliest observation is 7.10., at the same time like hares do.

Tracks are telling us also, that mooses have lived in ample measure by the Hirvasjoki, like flock of reindeers. In this place of open water they have been drinking, because the willow food makes them thirsty.

Следы разказывают нам, что горностай оставил их, но они не разказывают того, чего Топи Этеляахо видели о делающем следов. То есть, что горностай бегал на полной летней костюме сегодня в 12.50 ч. на снегоходной дорожке на северо-запад от Вярриё 1. В этих условиях горностаи меняют свои костюмы в течении октября, обычно в начале. Самое ранное наблюдение - 7.10., в то же время как зайцы.

Следы рассказывают нам тоже, что лоси обыльно обитали по реке Хирвасйоки, как стадо оленей. На этом месте открытой воды они пили, потому что ивовая пища делает что им хочется пить.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?