Thursday, November 16, 2006

Ihistys / Spread creek

Syväkurulta Kuivahaaraan laskeva puro on jäätynyt Poroaitajängällä ja vesi on levinnyt samalla jäätyenkin sata metriä leveälle alalle. Tällaista kutsutaan paikallisessa murteessa nimellä ihistys (paannejää). TH

A creek which comes from Syväkuru-canyon has frozen on open mire and spread on area 100 meters. This is called here "ihistys".

Ручей, который течет из ущелья Сювакуру в реку Куивахаара замерз на открытой болоте и вода распространилась на ареал 100 м. Это называется тут "ихистюс".


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?