Monday, November 13, 2006

Aamurusko / Morning glow


Aurinko nousi tänään yhdeksän maissa aamuruskona, mutta sen jälkeen taivas vetäytyi pilveen.

Sun rised with glow at 9 0'clock today, but afterwards the sky was clouded.

Сегодня утром солнце взошел часов в 9. с зарей, но позле этого небо накрыли облака.

Hiiripöllöjä löytyi tänään kaksi: Pitkänjängän N-puolelta klo 11. kuusen latvasta ja Isonselän W-puolelta klo 13.45. Tämä pöllö saalisteli myyriä hakkuuaukealla, siirtyen puun latvasta toiseen.
Myyrien määrän lisääntymistä osoittaa sekin, että aamulla oli aseman lattialla liskussa punamyyrä. TH

I found two Hawk Owls today: On the N-side of Pitkäjänkä on the top of spruce at 11. and on the W-side of Isoselkä at 12.45. This owl hunted voles on timber cutting area, moved place from one top of tree to another. Voles have increased, and one case which also shows it, we caught a Red Vole (Clethrionymus rutilus) with trap on the floor of station in the morning.

Я нашел 2 ястревиных совы сегодня: Одна на север от Питкаянка в 11. и одна на зарадной стороне Исоселькя в 12.45. Эта сова охотилась на полевок у вырубки, меняя место с одной вершины дерева на следующее. Тоже показывает, что умножились полевки, что утром поймали красную полевку ловушкой на полу станций.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?