Friday, October 06, 2006

Taviokuurnat liikkeessä / Pine Grosbeaks are moving

Taviokuurnat ovat alkaneet liikehtiä siihen tyyliin, että lähiaikoina ne jättävät Värriön seudut.
Yleensä ne siirtyvät länteen päin lokakuun aikana.

6.10 oli kaksi pariskuntaa Nuortinahossa syömässä katajanmarjoja aamupäivällä (kuva alla). Varmaankin pihlajanmarjat on syöty niin vähiin, että niiden pitää etsiä muuta sapuskaa. Klo 12. aikaan 4 yks.
parvi lensi suon yli W Marjarovassa. Maskaselässä oli isompi parvi tiellä iltapäivällä. Lisäksi
ääni- ym. pienempiä havaintoja useita päivän mittaan.

Muita havaintoja:
- ilm. kanahaukka leijaili saalistuslennossa tien yli parin metrin korkeudella Tulppiossa klo 10.
- rastaita vielä 4 lajia.
- talitiainen Sokliaavan porokämpän S-puolella klo 14.
- helikopterit pörräsivät poronettotöissä sekä Sallan (Värriötunturi) että Savukosken
(Rouvoiva) maisemissa. TH

Pine Grospeaks (Pinicola enucleator) have started to move so, that soon they will leave the areas of Värriö. Usually in october they migrate to western direction.

6.10. there were two pairs at Nuortinaho-hill eating juniper berries in the morning (photo below). Seems, that the harvest of rowan has been eaten, and grosbeaks have to search other food.
A little flock of grosbeaks flew over a mire to the W on Marjarova after 12. A bigger flock
was on the road on Maskaselkä in the afternoon. There were also voices and smaller observation during the day.

Other observations:
- obv. Goshawk flew over the road on Tulppio at the height of 2 meters at 10.
- thrushes still 4 species.
- Great Tit to the S from the reindeer raising hut of Sokliaapa-mire at 14.
- helicopters searching reindeers were heard on the areas of Salla (Värriö) and Savukoski
(Rouvoiva).

Щури начали двигаться таким образом, что скоро они оставят территорию Вярриё. Вообще они улетят на запад в течении октября.

6.10. на сопке Нуортинахо были две пары щуров утром, и кормились ягодами можжевельника (фото внизу). Наверно ягод рябины уже так мало, что им надо искать другую пищу.
На Марярова стайка щуров 4 птицы летели на запад после 12. На Маскаселькя стая больше была на дороге во второй половине дня. Еще были звуки и маленькие наблюдения в течении дня.

Другие наблюдения:
- вероятный ястреб-тетеревятник летел через дорогу в высоте два метра на территорий
Тулппио в 10.
- еще 4 вида дроздов.
- большая синица на юг от избы оленеводов у болоты Соклиаапа в 14.
- вертолеты летали и искали оленей на территориях Салла (Вярриё) и Савукоски
(Роувоива).Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?