Sunday, October 29, 2006

Metsoja ja petoja / Capercaillies and beasts

Haaskakummussa oli pari metsoa ja koppelo, joista iso ukko jäi kuvattavaksi. Lähetinlintuja ei löytynyt, liekö jo paristot loppuneet.

Muita havaintoja:
- hiiripöllö istui kuusten latvoissa Hirvasjoen latvalammella klo 11.30.
- saukon vanhemmat jäljet Hirvasjokea ylös ja viimeöiset alas rajan yläsillalla.
- minkin vanhemmat jäljet jokea alas em. sillalla.
- iso haukka (tunturi- tai kana-) lennossa Rakitsan NW-puolella Kotovaaraan päin klo 15.30. TH - hirvinaaras ja vasa Nuorttiaavan S-laidalla aamulla. TE

On the hill Haaskakumpu there were 2 male and 1 female capercaillie, of which a big male stayed to be fotographed. I didn't find transmitter birds, perhaps batteries don't work anymore.

Other observations:
- Hawk Owl sat on tops of spruces on the Hirvasjoen latvalampi-lake at 11.30.
- older tracks of Otter upwards by Hirvasjoki and last night tracks downwards on the upper
bridge of boarder guards.
- older tracks of American Mink downwards on the upper bridge.
- big bird of prey (Gyrfalcon or Goshawk) flying to Kotovaara on the NW-side of Rakitsa at
15.30.
- female moose and young on Nuorttiaapa in the morning.

На сопке Хааскакумпу были 2 глухарей и 1 глухарка, из которых крупный самец остался фотографироваться. Я не нашел птиц с радиопередатчиками, может быть батарейки уже кончились.

Другие наблюдения:
- ястребиная сова сидела на вершинах елей у озера Хирвасйоен латвалампи в 11.30.
- старшие следы выдры вверх по реке Хирвасйоки и следы прошлой ночи вниз у верхнего
моста пограничников.
- старые следы американской норки вниз у верхнего моста.
- крупная хищная птица (кречет или ястреб-тетеревятник) на лету к Котоваара на северо-
западной стороне сопки Ракитса в 15.30.
- самка и молодой лось на Нуорттиаапа утром.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?