Tuesday, October 31, 2006

Lokakuu loppuu / October at the end

Lokakuun viimeisen päivän kuva on Soidinsuolta, jonka reunoilla aikaisemmin oli metson soidin. Taustalla Pulkkatunturi. Suon reunalla istahti kuusenlatvassa hiiripöllö - kuinkas muutenkaan - klo 14. aikaan. Myös urpiaisen ääntä kuului suolla. TH

A picture of the last day of october is from the mire Soidinsuo, where capercaillies had a mating place earlier. On the background fell Pulkkatunturi. At the edge of the mire sat down on the top of spruce for a while Hawk Owl - as usual in the last days - at 14. o'clock. I heard voice of Redpoll on the mire, too.

Фотография последнего дня октября из болота Соидинсуо, где раньше было токовище глухаря. На фоне горка Пулккатунтури. На окрайне болота села на вершину ели ястребиная сова - а как же? Звук чечетки я тоже слышал на болоте.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?