Friday, October 06, 2006

Hiiripöllö saalistaa / Hawl Owl preying


Hiiripöllö saalisti Marjarovassa laajalla hakkuuaukiolla puolenpäivän jälkeen. Pöllö oli tällä paikalla myös 14.9. Aukealta löytyi tuoreet rastaan jäännökset (ilm. laulurastas), joten saalistus tuottaa tulosta. Ilmeisesti kuitenkin myyrät ovat saaneet pöllön jäämään paikalle. TH

A Hawk Owl was preying on Marjarova-hill on a wide timber cutting area after the middle of the day. The owl was on the place also 14.9. I found fresh remains of a thrush (obv. song thrush), so that the preying gives results. Obviously the reason are the voles, which stopped the owl to stay.

Ястребиная сова ловила на сопке Марярова на широкой вырубке после середины дня. Сова была на этом месте и 14.9. Я нашел свежие остатки дрозда (очевидно певчего дрозда) на вырубке, значит ловля дает добычу. Наверно сова осталась на месте из-за полевок.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?