Saturday, September 16, 2006

Sokosti näkyi - Sokosti fell seen in the horizon

Syyskuun 16. oli vielä edellistä päivääkin kirkkaampi. Pohjoisvirtaus oli puhaltanut pölyn pois lähi-ilmakehästä ja Värriöstä katsottaessa Saariselän tunturiketjun läntisin tunturi, etelärinteeltään jyrkähkö Sokosti näkyi selvästi. Tällainen näkyvyys vallitsee vain muutaman kerran vuodessa.

The sky on September 16 was still more transparent and clearer than the previous days. The northern spell had blows the dust and mist away. Looking from Varrio the westernmost fell in the Saariselka massif, the Sokosti fell with her steep slope was seen clearly. Such a visibility occurs only few times per year.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?