Tuesday, September 19, 2006

Räkättien muuttoa / Migration of Fieldfare


Räkättirastas muuttaa säännöllisesti Itä-Lapin alueella syksyllä länsiluoteeseen, n. 290 astetta kompassissa. Tämän olen pannut jo usean vuoden merkille, myös kirjaten havaintoja ylös. Tilanne on kaikkialla Itä-Lapissa sama, Värriöltä alkaen Kemijärveä-Etelä-Sallaa myöten. Yleensäkin niillä muuttosuunta on juuri tämä sama. Etelän suuntaan menevät ovat suorastaan poikkeuksia, vain muutama yksittäinen lintu tai muutaman yksilön parvi on mennyt etelän suuntaan.

Räkätti näyttää olevan päivämuuttaja, toisin kuin pikkurastaat. Pikkurastailla muuttosuuntakin on ilmeisesti eri.

Tässä havaintoja tältä päivältä: 35-40 yks. Rakitsan E-rinteellä suuntaan NW klo 10.28,
6 yks. Rakitsan E-puoli NW-W klo 10.40. Sauoivan NW-puolella kovasti räkättejä, etupäässä paikallisia, lentelivät sinne tänne, myös punakylkiä samoin. Saun N-puoli Haukkakuru, kymmeniä räkättejä useissa parvissa iltapäivällä lennossa NW-W.

Mielenkiintoista olisi tietää räkättien muuttoreitti. Uskon niiden tulevan Venäjältä, päätyen jonnekin Pohjanmeren rannoille. TH

Fieldfare moves to the NW (direction 290 degrees in compass)regularly in eastern Lapland, which I have noticed already many years. I have also written to notebook observations. The situation is the same always in E-Lapland, from Värriö to Kemijärvi and southrn Salla, too. Usually the direction of migration is this. Birds going to the S are exceptions, only small flocks or lonely birds have gone to the S.

Fielfare seems to migrate on day-time, in other way than smaller thrushes do. The direction of migration is different with smaller ones.

Observations of this day: 35-40 birds over the E slope of Rakitsa-hill to the NW at 10.28.
6 birds to the NW-W on the E side of Rakitsa at 10.40. On the SW-side of the fell Sauoiva a lot of Fieldfares, local ones or flying to all directions. Also Redwings were there. N-side of Sauoiva, gully by the name Haukkakuru - many flocks of Fieldfares flying to the NW-W in the afternoon.

It would be intresting to know the migration route of Fieldfares. I believe they come from Russia and go somewhere to coasts of North Sea.

Дрозд-рябинник отлетает регулярно на северо-запад-запад (на компассе 290 градусов) на территорий восточной Лапландий. Это я замечаю уже в течений многих лет, и записываю наблюдения. Ситуация такая же везде в восточной Лапландий, из Вярриё до Кемиярви и южной Саллы. Вообще направление отлета именно то же, и птицы летающие на юг, это исключения из правила. Только некоторые одинокие птицы или маленькие стайки летали на юг.

Кажется, что рябинники мигрируют днем, по-другому как маленькие дрозди. Наверно и направление отлета другое.

Тут сегодняшные наблюдения: стая 35-40 особей на северо-запад над восточным склоном
Ракитса 10.28. Стайка 6 птиц на северо-запад-запад на восточной стороне Ракится 10.40.
На северо-запад от г. Сауоива много рябинников, преймущественно местные, которые летали туда сюда. Были там и белобровики. Северная сторона Сауоива, Хауккакуру-
ущелье: десяти рябинников во многих стаях летели на северо-запад-запад во второй половине дня.

Интересно было бы узнать маршрут отлета рябинника. Я верю, что они прилетают из Россий и кончают свой путь где-то на берегах Северного моря.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?