Monday, September 18, 2006

Rastasmuutto vauhdissa / Thrushes are moving


Rastaat muuttavat, yötaivaalta kuuluu punakylkien "tsii"- ja laulurastaiden "tsik"-ääniä. Päivällä taas räkätit menevät luoteenvoittoisiin ilmansuuntiin, myös kulorastaan särinä
on yleinen kuultava. Kuvan punakylki levähti saunan portaiden kaiteella aamulla puoli kymmenen maissa, liekö ollut väsynyt pitkästä yömatkasta, vaiko törmännyt johonkin.
Kuitenkin päästyäni lähelle, lintu piristyi ja lensi normaalisti rantapensaikkoon. TH

Thrushes are moving, in the night-sky you can hear voices of Redwings "tsii" and Song
Thrush "tsik". On the day-time Fieldfares are flying to directions near to NW, also voice
of Mistle Thrush is common. In the picture Redwing was resting on the railing of the stairs of sauna at 9.30 . Either he was tired from the long nightly trip or hit against something. However, when I got near to him, he flew normally to bushes of the bank.

Дрозди отлетают, на ночной небе можно слышать звуки белобровиков "тсии" и певчих дроздов "тсик". Днем рябинники идут по северозападным сторонам, и звук дерябы тоже
обыкновенный. Белобровик на фото отдыхал на лестнице сауны, или он устал от долгого
ночного пути или столкнулся с чем-то. Но, пока я не попал близко к нему, он улетел нормално к береговым кустам.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?