Sunday, September 03, 2006

Nuortin lähteet - The sources of Nuortti river

Itä-Lapin maineikas kalastusjoki, Nuortti saa alkunsa Värriön luonnonpuiston pohjoisosasta, Nuorttitunturin juurelta. Alkupurot yhtyvät Nuorttiaavalla Ylinuortti-nimiseksi latvajoeksi. Vedet virtaavat ensin kohti länttä, mutta Nuortin pääuoma laskee jo koilliseen, ja se ylittää Venäjän rajan UKK-puiston alueella. Kuvassa oikealla on eräs latvahaaroista, mikä lähtee Nuorttiaavan perältä, Kynsivaaran kainalosta (taustalla Nuorttitunturi).

Nuorttitunturin sekä Kynsivaaran vedet purkautuvat jängän läpi paineella kahdeksi lähteeksi, joista vesi pulppuaa useista suonista (kuvassa etualalla suurempi lähde). Lähteiden pohjan hiekka kuohuu taukoamatta (kuva vasemmalla ja alhaalla oikealla). Katso myös video.

The famous fishing river of Eastern Lapland, Nuortti river, has its origins in the northern part of Varrio Nature Reserve. The sources of Nuortti are found on the foothills Nuortti fell. One of the small creeks starts at the far end of Nuorttiaapa mire (upper photo in the right).

In its origins the river has name Ylinuortti (upper Nuortti). It flows first westwards. After some small tributaries have joined together the main Nuortti turns Northeast and flows over Russian border in Urho Kekkonen National Park.

The ground waters of the small creek in the photo get their pressure in Nuortti fell and the nearby Kynsivaara hill soil profiles. The "water veins" emerge to the ground as springs in Nuorttiaapa. The pressurized water comes through several holes, through four holes in the bigger spring (photos to the left and down to the right). The sand with special gravel diameter stays in the spring and bubbles without a break. Watch also the video.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?