Friday, September 29, 2006

Mikä tappoi metsäsopulin? / Who killed the Wood Lemming?

Tänään (29.9.) tullessani illalla kesäpolkua pitkin, huomasin Värriöojan W-puolella polulla kuolleen metsäsopulin, jolta oli pää syöty. Myös 14.9.06 löysin polulta V1:n N-puolelta tapetun metsäsopulin. Tapettu nuori metsäsopuli oli myös polulla aseman E-puolella syyskuun lopussa pari-kolme vuotta sitten. Kettuko jättää sopulit syömättä? Joskus löytää kuolleita päästäisiä, mutta myyriä ei juuri koskaan. Vai onko vain ravintotilanne niin hyvä, nythän myyränpyynnissä tuli ennätysmäärä saalista. TH

Today (29.9.) when I was walking by the summer path, I found on the W-side of the creek Värriöoja dead Wood Lemming, without the head. Also 14.9.06 I found on the path dead Wood Lemming on the N-side of Värriö 1. A killed Wood Lemming was on the path to the E from the station in september 2-3 years ago. Does the fox do this? Sometimes we can find killed shrews, but almost never voles. Or is the situation of food so good, at this time we got a new record of catch in trapping voles.

29.9. когда я ходил по летной тропинке, я нашел мертвого лесного лемминга на запад от ручея Вярриёоя, он без головы. Тоже 14.9.06 я нашел мертвого лесного лемминга на тропинке на северной стороне Вярриё 1. Убитый лесной лемминг был и 2-3- года назад в сентябре на тропинке на восток от станций. Это лиса, кто оставляет их так? Иногда можем находить мертвых землероек, но полевок почти никогда. Или ситуация корма так хорошая? Мы сейчас сделали новый рекорд в ловли маленких грызунов.

Comments:
Dracula?
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?