Wednesday, September 06, 2006

Mikä söi mustikan lehdet?/ Who ate leaves of bilberry?


Tänään käydessäni Petäjärinteellä havaitsin, että mustikan lehdet oli hävinneet laajoilta aloilta mäntykankaalla. Myös puolukan lehtiä oli syöty, koivut oli säästyneet. Mikähän oli asialla? Tunturimittareita on ollut tänä kesänä vain vähän tunturissa. TH

Today when I was at the forest Petäjärinne, I noticed that leaves of bilberry had disappeared on large areas. Also leaves of lingonberry had been eaten, birches had saved. What is the reason? There have been only a few fell measuring worms on the fells this summer.

Сегодня когда я побывал в лесу Петаяринне я заметил, что листья черники съедены на широких ареалах на борах. Тоже съели немного листъев брусники, только березы спасимые. В чем причина? Горных червей мало было у нас этим летом.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?