Sunday, September 17, 2006

Mertsänrajakuusia - Norway spruces on the timber line


Ehkä yleisemmän käsityksen mukaan viimeisenä havupuuna metsänrajalla pidetään mäntyä. Se ehkä pitääkin paikkansa hiekkatievaisilla kankailla. Viljavalla maaperällä kuusi voi olla viimeinen havupuu yhtä hyvin, kuten tässä Värriö kakkosen itärinteessä. Vaikka rinne on kivirakkainen, maaperä on serpentiinipitoisesta johtuen kuuselle riittävän viljavaa - siellä missä maata kivirakan välissä on.

A common, maybe prevailing opinion in Finnish Lapland is the the last conifer on the timber line is the Scots pine. This may be true in western Lapland, where the soils are often sandy and less fertile. In eastern Lapland the soils are often derived from more calcareous bedrock, or from serpentine -originated rocks like in Varrio fells. Such soils are fertile enough for Norway spruce to be the last border line conifer, like here in the eastern slope of Varrio peak two.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?