Friday, September 22, 2006

Lumen tulo, viipymä ja syvyys - Pattern of snow cover

Värriön luonnonpuistoon on satanut ensilumen. Syyskuun lumi sulaa yleensä vielä pois, ja pysyvä lumipeite saadaan 15.-20. lokakuuta.

Lumen tulo, kertyminen, viipymä ja sen syvyys tunnetaan Värriössä verraten hyvin niistä 200 mittauspisteestä, jotka havainnoidaan kerran viikossa lumikauden aikana.

Oheisessa kuvassa on kaikkiaan 1206 viikoittaista lumen keskisyvyyshavaintoa (200 pisteen keskiarvoja) talvikausilta 1967/1968 - 2005/2006. Vaaka-akseli on laskettu päivinä siten, että päivä nro 1 on 1. heinäkuuta, päivä 62 on 31. elokuuta, päivä 123 on 31. lokakuuta jne.

Lumilinjan mittaus alkoi aikaisimmillaan 21.9. (1989) ja päättyi myöhäisimmillään 8.6. (1969). Lumen puolesta pisin talvi, 257 päivää oli kautena 1968-1969. Paksuimmillaan lumen keskisyvyys on noussut 116 cm:iin (4.3.1998). Tyypillista lumipeitteelle on myös, että se kertyy tasaisen hitaasti ja sulaa äkkijyrkän nopeasti (kuvaaja on vino oikealle).

The first snow has arrived in Varrio Nature Reserve. The September snow usually melts away, and the permanent snow is received between 15.-20. October.

The pattern of snow cover in Varrio is pretty well known based on the 200 permanent measuring poles which are monitored in the long snowline once a week during the snow season.

In the graph above the pattern of snow cover is depicted as cm (Y-axis) over the whole winter season. The X-axis has been counted as number of days so that number 1 denotes 1 July, number 62 denotes 31 August, number 123 denotes 31 October and so on.

The earliest monitoring start happened on 21 September (1989), whereas the latest spring was 1969. The snow depth and animal tracks could still be seen on 8 June. The longest winter, 257 days as measured by snow duration, was 1968-1969. On average the highest mean snow cover is about 80 sm at the end of March. The record mean snow cover, however, was 116 cm on 4 March 1998. Typical to the pattern is that it is skewed: the snow accumulates at steady, slower rate but it melts rather quickly in the spring.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?